Contacto   937 362 481

Informació Legal

1. Informació general

Abity Comunicació Multimèdia, SL (des d'ara Abity ) com a propietària i titular de l'domini abity.com, posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de Abity, així com permetre la prestació de diferents serveis a través del Lloc web.

Identificació

Denominació social:
Abity Comunicación Multimedia, SL
Adreça Postal:
C/ Topete 35-51, 08221, Terrassa (Barcelona)
Adreça electrónica:
[email protected]
Telèfono:
937 362 481
Dades registrals:
Registre Mercantil de Barcelona, Número 2606/2003, Tomo 30313, Foli 12, Hoja B 172228, Inscripció 4
NIF:
B-61510079

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

2.1. Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.abity.com, el seu codi font, disseny, marques, logotips, estructura de navegació i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Abity o, si s'escau, dels seus llicenciats, que l' usuari d'aquest web ha de respectar.

2.2. Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats o descompilats de cap manera.

2.3. Queda prohibit que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de el text o resta d'imatges que l'acompanyen.

3. Condicions generals d'ús

3.1. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web www.abity.com que Abity posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3.2. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial de el contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

3.2.1. Que sigui compatible amb les finalitats del web www.abity.com.

3.2.2.Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

3.3. Abity es reserva el dret a modificar l'oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

3.4. Abity no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

3.5. Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Abity no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. Abity no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

3.6. Abity no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

3.7. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Abity, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

3.8. Abity fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Abity, es procediria immediatament a la seva correcció. Abity no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.abity.com . Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes.

 

4. Obligacions de l'suari i/o client

4.1. L'usuari i/o client de www.abity.com es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i / o sol·licituds d'informació o compra.

4.2. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

4.3. A l'acceptar les condicions de contractació el client autoritza expressament a Abity a l'enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats per vostè. Abity s'obliga a no cedir o transmetre les seves dades a tercers. El destinatari d'aquests comunicats podrà revocar en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat a Abity i per mitjà de notificació escrita o electrònica a les adreces indicades en l'apartat Informació General.

5. Política de privacitat i protecció de dades

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Abity i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l' usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

Podeu consultar tota la informació a la secció de Política de Privacitat (Link)

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions d'Legals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Terrassa.

En cas de desavinença en l'explicació, interpretació o incompliment d'aquest contracte, els seus atorgants se sotmetran als jutjats i tribunals de Terrassa.

Abity es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada al web www.abity.com.

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Data darrera revisió 10/01/2019

Sol·licita més informació

Si vols saber més sobre els serveis que oferim, sobre com treballem o conèixer-nos millor, envia la teva consulta